רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J25.24

מכתב T-S 13J25.24
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, "A Judaeo-Arabic Commercial Letter from Early Nineteenth Century Egypt,"Ginzei Qedem 2, no. 1 (n.p.: The Friedberg Genizah Project and the Ben-Zvi Institute, 2006), 37-58.
    כולל מהדורה, תרגום