רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J22.21 + T-S 8J22.14 + T-S 13J16.11

מכתב T-S 13J22.21 + T-S 8J22.14 + T-S 13J16.11
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "פעולתו הציבורית של רבנו אלחנן בן שמריה‎" (in Hebrew), in Joshua Finkel Festschrift‎ (New York: Yeshiva University Press, 1974).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 121
  • p. 121
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה