רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.99 + T-S 12.733

מכתב T-S 12.99 + T-S 12.733
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #053–054
 2. ציטוט
  Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 157-159