רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,29.3

מכתב Moss. IV,29.3
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
    כולל digital edition