מכתב: T-S 12.256

מכתב T-S 12.256

תגים

תיאור

Letter fragment from Yoshiyyahu Gaon to a community, approximately 1020.

T-S 12.256 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
 2. אל [ ]ל[ ] טובה ראייתם ואמרי שפר הגייתם
 3. ומצות וחוקים עשייתם והצנע לכת נתיבתם ודרכי שלום
 4. הליכתם ובתי כניסיות ב[צ]דק ישיבתם הנאים בשמירת שבתם
 5. האהובים ליוצר [או]מתם ההוגים אמרי דתותם המצפים
 6. [ ]כל ימותם ההולכים בדרכי אבותם ביראת ה אלהיהם
 7. [בכל] לבבם ובכל נפשותם לחסות תחת כנפיו מתחננים בבקשתם
 8. [ ]ת תפילתם שיאמר ברחמיו הרבים שינית לקנותם
 9. [לאחות ש]ברם ולרפא מכותם ולהצילם מכל מגור [
 10. תמידם [ ]אומתם ולזוררם משנתם לשבור [
 11. בכל [ ]טותם לקיים הבטחותם ואף גם [זאת בהיותם]
 12. בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתי[ם לכלתם להפר]
 13. בריתי אתם לזכור למו ברית אבותם [
 14. [ ] שכר פעולתם להניפם [
 15. [אל בית] אמם ואל חדר הורת[ם
 16. [במרע]ה שמן וטוב לרעותם מ[
 17. [ ]תם ליטעם בהר נחלתם כש[
 18. [ ] ושמותם בשונאימו להכות[
 19. [ ]תם מנעימים שירת זמרת[ם

תרגום

T-S 12.256 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.256: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.