מסמך משפטי: T-S AS 145.62

מסמך משפטי T-S AS 145.62

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Legal document in the handwriting of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38). Small vertical strip from the left side. On parchment. Possibly concerning the manumission and conversion of a female slave. Mentions [...]l b. Elʿazar. (Information in part from CUDL)

T-S AS 145.62 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. ]ל בר מרור אלעזר
 2. ] . אלמדעאה סת אל
 3. ]א ואתפק פי גצון
 4. ]תי דא מן אבנה
 5. ]מכתץ בי פי דלך
 6. ]י שי אכר ואשתריהא(?)
 7. ]א אלי מא אלתמסתה
 8. ]מלתהא וצארת
 9. ] להא בדיני ישראל
 10. ] ואנהא להא דוני
 11. ]תשו ואכתבו
 12. ] וסלמו דלך
 13. ] הזקן סט ליכון
 14. ] פי צחה
 15. ]רץ ולא גיר
 16. ] ולא אצל
 17. ] וצארת
 18. ]בעה
 19. ] צחיחא
 20. ]הא
 21. ] .

תרגום

T-S AS 145.62 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 145.62: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.