מסמך משפטי: T-S AS 145.284

מסמך משפטי T-S AS 145.284

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Note or legal document mentioning a young man who is sick, a tailor, various kinds of textiles and garments and a certain Yosef Ibn al-Maqdisī. (Information from CUDL)

T-S AS 145.284 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. דכר אלצבי אלשאב אלמריץ פ[
  2. אלכיאט אתני עשר פוט[ה . . .
  3. ואלבאקי טרח ואחד גיר דאך אל[
  4. בן אלמקדסי ואסמה יוסף או[
  5. מנדילין חריר ומנדילין כ[
  6. [[ופט]] ופוטתין וגכאניתין [
  7. חואשי והדא מא קד דכר [פאללה יחסן עאקבתה
  8. ועאקבתנא וסאיר עמו יש[ראל
  9. וכת[ב . . .

תרגום

T-S AS 145.284 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 145.284: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.