רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.42.174

מסמך משפטי T-S Ar.42.174
 1. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  למהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 56
 2. ציטוט
  Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
  למהדורה ראה
  • Doc. 05