רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.198

מסמך משפטי T-S 12.198
 1. ציטוט
  S. Abramson, במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים : פרקים בתולדות הגאונות וראשות הגולה בארץ ישראל ובבבל ותולדות חכמים במצרים ובאפריקה הצפונית מיוסדים על כתבי יד הגניזה‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mosad ha-Rav Kuk, 1965).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp.172-173
  • pp.172-173
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה