מכתב: T-S 12.14

מכתב T-S 12.14

תגים

תיאור

Letter requesting aid for the poor of Palestine, 11th century. Recto: Fully vocalised poetry in a very crude (almost unreadable) hand. (Information from CUDL)

T-S 12.14 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. [ ] ואין משדל נשדל לא שמטה
 2. [ ] אשר הם צעקות ברננות
 3. [ ] מכורים ואין מקבל מוספיה
 4. [ ] שקר מכוער לאין חקר כנואם [ ]
 5. [ ]מו וירחם עמ[ו] אשר בחר נאמן עם מ[ ]
 6. אין [ ] לאיש צמח שמו ויחיה הרוחות האנוחות והנאנחות ותמורת צרות
 7. ירוו שמחות ואתם אחים ורעים בראש חורים ושועים בשמחה מתריעים
 8. כהני העם נודעים ולא נעלם מכם אחינו אוהבינו וריעינו כי השמועה
 9. תגיע על עיף ויגיע אשר תש מכוחו ונחלשה רוחו ונמוך שיחו ונמעד
 10. צעדו ונפסק מחמרו והשם יעידו ולולא הטרף הבא ממרחק ובו הדוחק
 11. ולולא מעשה סוריא וחוצה לארץ היינו בעפר ארץ ועתה אחינו לא
 12. נשאר לנו בארץ ישראל הועלה באין לשירית התחלה והפרנסה דלה
 13. ועינינו תלויות מכל פינות אליכם וא[חים ל]עזור כמנהג לכבד וביחד להתאחד
 14. כמשפט לזכור דל חלש חולה תש כח להשיבו ונשבר [ ]
 15. לעזרה ואין מפיר מצרה ואם רצון אצלכם ונאה לכם [ ]
 16. [ ] בראשונה לשמים לא לתורה כי אינה כל [ ]
 17. לעושים והמקום ציוה כי יהיה בך אביון כי לא יחדל אביון [ ]

תרגום

T-S 12.14 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.