רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 6J2.15 + T-S 10K8.13

מסמך משפטי T-S 6J2.15 + T-S 10K8.13
 1. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 319-322
  • pp. 319-322
 2. ציטוט
  Moshe Yagur, Unpublished transcription (n.p., 2023).
  כולל digital edition