רשימה או טבלה: ENA 1822a.44

רשימה או טבלה ENA 1822a.44

תגים

תיאור

Verso: Account in Arabic script (Naïm Vanthieghem; description to come).

תיעתוק

תרגום

ENA 1822a.44 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 1822a.44: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)