רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 48.22

מכתב ENA NS 48.22
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
    למהדורה ראה
    • ז48