רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4020.8

מכתב ENA 4020.8
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו38א
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה