רשומה קשורה ל-Credit instrument or private receipt: ENA NS 48.12

Credit instrument or private receipt ENA NS 48.12
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
    למהדורה ראה
    • ה42א