מסמך משפטי: ENA 3276.5 + ENA NS 70.5

מסמך משפטי ENA 3276.5 + ENA NS 70.5

תגים

תיאור

Responsum regarding a marriage permission to the "chained wife" (agunah) of a silk dealer, who was on a business trip in the villages of Egypt and was murdered by bandits. His body was found, together with those of others, and was identified by gentiles, who gave his details to Jews who went to search for him. Published by Glick, Sridei Teshuvot, p. 416-443. AA

ENA NS 70.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 70.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 70.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain