מסמך משפטי: ENA NS 35.5

מסמך משפטי ENA NS 35.5

תגים

תיאור

Responsum regarding a cantor who mistakenly called to six readers instead of seven in Shabbat Hodesh. Published Glick, Seridei Teshuvot, II, p. 894-888.

ENA NS 35.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 35.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 35.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain