מסמך משפטי: ENA 2123.8

מסמך משפטי ENA 2123.8

תגים

תיאור

A legal query regarding a man who stole from a gentile, if he entitled to return it. Published by Glick, Seridey Teshuvot, pp. 538-555. AA

ENA 2123.8 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2123.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2123.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain