מסמך משפטי: MS R1911, fol. 1

מסמך משפטי MS R1911, fol. 1

תגים

תיאור

Collection of Geonic responsa copied by Menashshe b. Ya'aqov (Date: 1116-1132). Published Wertheimer, קהלת שלמה, p. 42-44; Ginzei Yerushalayim, 42-44. AA