מסמכים קשורים מסמך משפטי: MS R1890, fol. 2 + MS R1890, fol. 3 + MS R1890, fol. 1

מסמך משפטי MS R1890, fol. 2 + MS R1890, fol. 3 + MS R1890, fol. 1