מסמך משפטי: ENA NS 7.21

מסמך משפטי ENA NS 7.21

תגים

תיאור

Qaraite ketubba formulary (FGP)

ENA NS 7.21 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.21 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.21: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain