מסמך משפטי: ENA NS I.89a

מסמך משפטי ENA NS I.89a

תגים

תיאור

Prenuptial agreement. The marriage is to take place in seven years when the bride comes of age, meaning at the time of the agreement she was five years old. She is not an orphan: her father is mentioned (his name is Yishaq and the grrom's name is Moshe b. Perah. The hand looks like Yefet b. David.

ENA NS I.89a 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS I.89a 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS I.89a: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain