מסמך משפטי: ENA 2738.11 + ENA 2738.4

מסמך משפטי ENA 2738.11 + ENA 2738.4

תגים

תיאור

Recto (secondary use): Power of attorney (שטר אורכתא) in the hand of Efrayim b. Shemarya. A certain Yaʿaqov appoints Abū Saʿd b. Zandabūr(?) ... al-ʿAmmānī as his agent. On verso there is a document in Arabic script (see separate record).

ENA 2738.11 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2738.4 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2738.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
  • ENA 2738.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain