מסמך שלטוני: ENA 684.1

מסמך שלטוני ENA 684.1

תגים

תיאור

Official letter. After the basmala one reads :ʾaṭāla llāh baqāhā wa-ʾadāma taʾyīdahā wa-ʿalāhā (l. 2), ʿārafahu bi-mā li-l-ḥadra al-sāmiyya al-ʾaǧalliyya al-raʾīsiyya (l. 3), ʿalā al-ḥadrat al-mawlā al-ʾaǧall waladihā (l. 5), taḥmīl (or: bi-jamīl) al-raʾy al-šarīf, ǧaʿala llāh al-riyasa ʿalā al-ṭāʾiʿīn (l. 6), ʾinnī iǧtmaʿtu bi-ḥadrat mawlāya al-šayḫ al-ʾaǧall (l. 7). L. 12 mentions something that "deserves an increase" (istaḥaqqa or astaḥiqqu l-ziyāda)—maybe the sender is asking for a raise. L. 14 mentions a mukātaba ʾilā al-ḥadra al-ʾaǧalliyya al-raʾīsiyya.