מכתב: T-S 10J9.26

מכתב T-S 10J9.26

תגים

תיאור

Letter by Avraham b. Natan ('ata) concerning the disorder in Tunis and concerning the burial of his father in Jerusalem, 1st quarter of the 11th century.

T-S 10J9.26 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. אטאל אללה יאכי וסידי בקאך ואדאם ציאנתך וסעאדתך וכלאיתך וכפאיתך וכאן לך
 2. ול[יא] פי כל אלאמור         כתאבי אליך ה' איאם קבל ראס אלסנה אלמְבָאר[כה] געלהא אללה עליך
 3. ועלינא ועלי סאיר אמתה אימן אלסנין ואסעד אלאזמאן ודרכך אמתאלהא סעיד חמיד
 4.          וצלת כתבך אלאתירה אלגלילה אלמתקדמה פי אללואח אלמשתיה ואלמתאכרה פי אלבר
 5. ומעהא סאיר מא אנפדתה מן אלכתב ואלכראריס ווקפת עלי גמיעהא ואשרפת פי מא
 6. אטלעת עליה מן אלאחואל אלדי תצ'מנתה עלי בהאר טואמס ואמור תקתצ'י מג'מאת
 7. ונחן תחת אסבאב פי מוצ'ענא תשג'ל אלאסראר ותגלב אלאצ'ראר ממא לא נהתדי [[מע]
 8. מעהא עלי קראתהא ותצפחהא פצ'ל ען תדביר אלאמר פיהא וליס הו וקת אן אגאוב עלי
 9. מעאניהא וענד כרוג מוסס אלבר אנא אכאתבך יאסידי עלי מחצול מא ענדי מן דלך
 10.  אן שא אללה      ומא דכרתה מן וסע תפצ'לך וכתרה אהמאמך ומא עאנקתה אול ואכר מן 
 11.  קצה מולאי אלשיך רחמה אללה ומא חמלתה נפסך אלכרימה מן אלאשתגאל בה חתא חצל
 12.  פי אלמת'וא אלמקדס ואלתרבה אלטאהרה פלא עדמתך ולא כלות מנך סנדא ועצ'דא
 13.  פסיד' מתלך ופאצ'ל ממן זכא עלי הדא אלפרץ' אלגליל פלא זלת זכי מתאב באר משכור
 14.  ואללה גל ועז יעינני עלי מכאפאתך ויגזל לך אלאגר ואלמתובה ולקד כ'אמר סרורי בהרא
 15.  אלאמר אג'תמאם ואהתמאם במא גרא עלי אכינ[[ב]]א ועזיזנא אבי אברהים אסחק בן אלסהל
 16.  צאנה אללה פקד גאני כתאבה במא אוגעני מן גאיחתה ומא גרא עליה מן אלתעב ואלנצב
 17.  בסבב תכלפה במולאי אלשיך' ולחקה עצ'ים פי נפסה ומאלה ואללה גל ועז יסארע באלכלף
 18.  עליה ויכלקני מכאפאתה באפצ'ל חאל            וקד כאן גרא אמר אחתבאס אלגלאביב אלבאקי ענך [אל]
 19.  אנדלסי וכאטבת עליה אכינא אבו עמראן צאנה אללה מוסי בן אלמגאני וקאה אללה ואועד [אן יזיח]
 20.  אלעלה פיה וכלף אבו סעיד מימון בן אפרים באלאמר אן אמכן אסתכראגה מן ורת'ה אלאנדלסי
 21.  ואלא פיזנה מן מאלה והי נחו אלי' דנניר וסאלתה וצולהא אליך פתד'כרה דלך ותרסל פי אלזאמה אל
 22.  טלב פי דלך חתא תצל אליך ותנפדהא אלי אכינא אבי אברהים בן אלסהל ליצרפהא פי מא קד
 23.  זאד ואסלף לנפקה מולאי אלשיך' פאחב אלאגתהאד פי דלך מן גיר תאכיר ולא אגפאל פתי
 24.  אכבר מסרה תגריהא עלי נפסי ואללה יסרך ויצונך ולא תכליני מן כתבך אלאתירה לנסר
 25.  בהא ותכתץ מן סלאם מחבך אשרפה ואעלאה ואלפתיאן אעזאיי אסנאה ואנמאה ואזכאה
 1. אטאל אללה יאכי וסידי בקאך ואדאם ציאנתך וסעאדתך וכלאיתך וכפאיתך וכאן לך
 2. וליא פי כל אלאמור כתאבי אליך ה איאם קבל ראס אלסנה אלמסאול [אן] יגעלהא אללה עליך
 3. ועלינא ועלי סאיר אמתה אימן אלסנין ואסעד אלאזמאן ודרכך אמתאלהא סעיד חמיד
 4. וצלת כתבך אלאתירה אלגלילה אלמתקדמה פי אללואח אלמשתיה ואלמתאכרה פי אלבר
 5. ומעהא סאיר מא אנפדתה מן אלכתב ואלכראריס ווקפת עלי גמיעהא ואשרפת פי מא
 6. אטלעת עליה מן אלאחואל אלדי תצמנתה עלי בהאר טואמר ואמור תקתצי מג'מאת
 7. ונחן תחת אסבאב פי מוצענא תשג'ל אלאסראר ותגלב אלאצראר ממא לא נהתדי מע
 8. מעהא עלי קראתהא ותצפחהא פצל ען תדביר אלאמר פיהא וליס הו וקת אן אגאוב עלי
 9. מעאניהא וענד כרוג מוסם אלבר אנא אכאתבך יאסידי עלי מחצול מא ענדי מן דלך
 10. אן שא אללה ומא דכרתה מן וסע תפצלך וכתרה אהמאמך (!) ומא עאנקתה אול ואכר מן
 11. קצה מולאי אלשיך רחמה אללה ומא חמלתה נפסך אלכרימה מן אלאשתגאל בה חתי חצל
 12. פי אלמתוא אלמקדס ואלתרבה אלטאהרה פלא עדמתך ולא כלות מנך סנדא ועצדא
 13. וסיד מתלך ופאצל ממן זכא אלי הדא אלפרץ אלגליל פלא זלת יכי מתאב באר משכור
 14. ואללה גל ועז יעינני עלי מכאפאתך ויגזל לך אלאגר ואלמתובה ולקד כ'אמר סרורי בהדא
 15. אלאמר אגתמאם ואהתמאם במא גרא עלי אכיננא ועזיזנא אבי אברהים אסחק בן אלסהל
 16. צאנה אללה פקד גאני כתאבה במא אוגעני מן גאיחתה ומא גרא עליה מן אלתעב ואלנצב
 17. בסבב תכלפה במולאי אלשיך ולחקה אלצים פי נפסה ומאלה ואללה גל ועז יסארע באלכלף
 18. עליה ויכלפני מכאפאתה באפצל חאל וקד כאן גרא אמר אחתבאס אלגלאביב אלבאקי ענד (אל)
 19. אנדלסי וכאטבת עליה אכינא אבי עמראן צאנה אללה מוסי בן אלמגאני וקאה אללה ואועד (שפא ?)
 20. אלעלה פיה וכלף אבו סעיד מימון בן אפרים באלאמר אן או יכן אסתכראגה מן ורת'ה אלאנדלסי
 21. ואלא פיזנה מן מאלה והי חואל י דנניר וסאלתה וצולהא אליך פתדכרה דלך וארסל פי אלזאמה אל
 22. טלב פי דלך חתי תצל אליך ותנפדהא אלי אכינא אבי אברהים בן אלסהל ליצרפהא פי מא קד
 23. זאד ואסלף לנפקה מולאי אלשיך פאחב אלאגתהאד פי דלך מן גיר תאכיר ולא אגפאל פהי א (חצי אות)
 24. אכבר כירה תאדיהא עלי נפסי ואללה ישדך ויצונך ולא תכליני מן כתבך אלאתירה לנסר
 25. בהא ותכתץ מן סלאם מחבך אשרפה ואעלאה ואלפתיאן אעזאיי אסנאה ואנמאה ואזכ(אה

עמוד ב

 1. לאבי אלפרג אכי וסידי צאנה אללה ווקאה מן נגיד הגולה אברהים בן נתן ראש
 2. יו]סף בן יעקב נ''נ בן עוכל אללה ולייה הקהלות

תרגום

T-S 10J9.26 1v

1v

Verso

 1. לאבי אלפרג אכי וסידי צאנה אללה ווקאה                 מן נגיד הגולה אברהים בן נתן ראש הקהלות
 2. יוסף בן יע[ק]ב נ'נ' בן עוכל אללה ולייה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J9.26: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.