רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J9.16

מכתב T-S 10J9.16
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 280-283
  • pp. 280-283