מסמך משפטי: T-S 10J6.14

מסמך משפטי T-S 10J6.14

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1987

תיאור

Testimony signed by Aharon ha-Kohen b. Amram and two others regarding the kashruth (ritual lawfulness) of some cheese made by the Karaites (of Samaritiqa), ca 1050.

T-S 10J6.14 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. בשמך רחמנ
 2. אודיע לרבותינו אשר בארץ מצ[רים]
 3. כי בא יפת בר משולם שהוא מכת הקראים
 4. אשר בסמרתקה וקנה שלושים רטלין גבינין
 5. ממעשה הר זיתים והם כשרים וטובים לקנות
 6. מהם הרבנים ולא התרנו לקנות ממנו אילא לאחר
 7. שקנינו מידו בקניינם שהוא יד ליד והשבענו
 8. אותו בשבועת התורה הקדושה ומספרם
 9. שלוש מאות טפוסים ות[ש]עה ושלושים
 10. צמח ברבי יוסף ברבי צמח נוחם עדן
 11. יוסף ברבי צדקה ברבי יוסף נוחם בע
 12. אהרן הכהן בר עמרם ננ

תרגום

T-S 10J6.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J6.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.