רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J32.8 + T-S NS 310.43 + T-S 10J32.9

מכתב T-S 10J32.8 + T-S NS 310.43 + T-S 10J32.9
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #038
  • #038
 3. ציטוט
  משה גיל, "ארץ ישראל בתקופה המסלמית הראשונה (634 - 1099): מילואים, הערות, תיקונים‎" (in Hebrew), Teuda‎ 7 (n.p., 1991), 281–345.
  למהדורה ראה
  • #38 (p.311)