מכתב: T-S 10J30.14

מכתב T-S 10J30.14

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1988

תיאור

Letter fragment by Avraham, son of the Gaon.

T-S 10J30.14 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. אנה לא תכ[
 2. פיהא ואנא אסאלכם [
 3. פי מכס אלכראג וגירה [
 4. אלשוכר אלעטים מן [
 5. מן אללה תקדסת אסמ[אה
 6. בעזרת שדי סאיר אלי [
 7. פאריד אצל ואעלם גמ[
 8. אלאנסאן וכתאבכם ל[
 9. אכבארכם ואחואלכם [
 10. פאני אסר בהא [
 11. וברכותיכם ירביון [
 12. אברהם החבר בן [גאון

תרגום

T-S 10J30.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J30.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.