מסמך משפטי: T-S 10J28.13

מסמך משפטי T-S 10J28.13

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1987

תיאור

Legal document (written by Yosef b. Shemuel. AA) . Lease of an apartment of the Qodesh ca. 1194 and 1199. A deed of lease is concluded between the qodesh and a certain Abu'l-Surur. The deed is written in the name of the court, by a scribe whose handwriting we know from other documents of the qodesh of this period. It is validated by Shemuel b. Saadya. Abu'l-Surur was apparently in the perfume business, and the representatives of the qodesh wished to prevent the qa'a rented by him from being used for anything connected with his occupation. He is therefore absolutely forbidden to arrange for any reservoir of rose water, or to make any breach in the wall, or to use arsenic or any other drugs whose production entails the use of fire. The verso of the document, written five years later by Shemuel b. Saadya, lists a series of payments collected by him from the same Abu'l-Surur, on account of another period of lease during which he occupied the same qa'a. Some of the payments are made indirectly through a third party. (Information from Gil, Documents, pp. 372 #98)

T-S 10J28.13 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

a

 1. [ ארבעה]
 2. ועשרין שהרא אולהא ח[דש כתב אלאג]ארה אלתי בידה והו חדש מרחשון
 3. שנת אלפא וחמש מאה ו[סתה] לשטרות אלמואפק לדו אלקעדה
 4. סנה תסעון וכמס מאיה לתאריך אלערב באגרה מבלגהא מאיה
 5. דרהמא ואחדה וסתין דרהמא פאגבנאה אלי דלך ואגרנאה אלקאעה
 6. אלמדכורה אלסנתין אלמדכורתין באלמאיה וסתין דרהמא אלמקדם
 7. דכרהא אגארה צחיחה תאמה באתה קאטעה מאציה עלי
 8. אלעניים אלמדכורין ועלי מן יאתי בסבבהם ללשיך אבו אלסרור
 9. אלמדכור ולוראתה בעדה בהאדא לא אמר יעלהא ולא תאויל
 10. יבטלהא ולא שרט יפסכהא ואשרטנה עלי אלשיך אבו אלסרור
 11. דנן אנה לא יעמל פי אלקאעה אלמדכורה טול מדה אגארתה להא
 12. ברך מאורד לא מרחק ולא זרניך ולא גיר דלך מן סאיר
 13. אלצנאיע אלתי יחתאג פי עמלהא אלי וקיד נאר אד עלי הדה
 14. אלשרוט אגרנאה אלקאעה אלמדכורה אלגאריה יומיד פי מלך עניי מצרים
 15. מלחק והו צחיח חסב אלנץ והכל שריר ובריר רקיים
 16. וקיים שמוא[ל הלוי בר ס]עדיה נע
 17. מושה בר[

תרגום

T-S 10J28.13 1v

1v

verso: b

 1. [ז]קאק כני[ס]ה אלשאמיין
 2. תיבנה ותיכונן אלמערופה
 3. בדאר בן בקא ושלום
 4. שמואל הלוי בר סעדיה נע
 5. וקבץ מן אלשיך אבו אלסרור
 6. איצא דינאר ורבע וסדס
 7. דפעת ללקעני בן אלמקרקש
 8. עמא תבקא לה מן אלעמארה
 9. וקבץ מנה בקיה אלדינארין
 10. פי מא כאן אקתרץ ואעמר
 11. בה פי אלדאר אלמקדם דכרהא
 12. שמואל הלוי
 13. וקבץ מנה איצא דינארין
 14. עמא עמר בה פי אלטבקה
 15. אלכבירה מן טבאק אלפנדק
 16. וקבץ מנה איצא דינארין
 17. והי בקיה מא ענדה אלי סלך
 18. חדש אב יהפך לשמחה שנת אתקי
 19. אלמואפק לשואל סנה כמס ותסעין
 20. שמואל הלוי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J28.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.