סוג לא ידוע: ENA NS 85.496

סוג לא ידוע ENA NS 85.496

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined

ENA NS 85.496 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 85.496 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 85.496: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain