רשימה או טבלה: T-S NS 99.49

רשימה או טבלה T-S NS 99.49

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: revenue from rent, probably ca. 1043. A fragment of the right part of a leaf, the top and bottom of which are missing. A list of revenue for two months is partly preserved. All names given here have been encountered in previous documents. The handwriting is of Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from Gil, Documents, pp. 199 #25)

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS NS Box 99, f. 49 Gil, Documents, pp. 199-200 Doc. #25 Revenue from rent probably ca. 1043 SH [9-26-87] (P) }

 1. ו[אי]צא מן [
 2. דר בית אכתה כמסה דר אמינה [
 3. אתני עשר דר דוכאן אלמגאזלי [
 4. קצר חמוד ארבעה דר מן דאר אל[
 5. דרהמין בית מחסן תמניה דר דאר [
 6. תלתה דר מן דאר אלחפאר בית אל [
 7. דר בית בן סלימאן סתה דר בית בן [
 8. דרהמין ונצף ורבע כוץ אם רייסה [
 9. דרהמין ונצף ורבע כוץ דאוד דרהמ[ין
 10. אלכוץ אלצגיר וביתי אלצידלאני וכוץ [
 11. ארבעה ותסעין דר
 12. ודלך תלתה
 13. ואיצא מא גביתה ען שהר רביע א[ל
 14. תסעה דר בית אכתה כמסה דר אמ[ינה
 15. ארבעה דר דוכאן אלכתאני תלתה דר [
 16. עשר דר קצר חמוד ארבעה דר מן ד[אר אל
 17. בית מחסן תמניה דר אלברקי כ[מסה
 18. מן דאר אלחפאר בית אלעכאוי את[

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. Also, from .... 

 2.  Dir. His sister's room, 5 dir. Umayna ...

 3. 12 dir. The shop of al-Maghāzilī.... 

 4.  The qaṣr of Ḥāmūd, 4dir. From Dār al-....

 5.  2 dir. Muḥsin's room, 8 dir. Dār....

 6.  3 dir. From Dār al-Haffār, the room of al- .... 

 7.  dir. B. Sulaymān's room, 6dir. The room of b. . . .. 

 8. 2 3⁄4 dir. The khuṣṣ of Rayyisa's mother . ...

 9.  2 dir . The khuṣṣ of Daʾūd, 2 dir. . ... 

 10.  The small khuṣṣ and the two rooms of al-Ṣaydalānī, and the khuṣṣ . ... 

 11.  94 dir. 

 12. And that is three(?) 

 13.  Also, collected by me for the month Rabīʿ al- . . . .

 14.  9 dir. His sister's room, 5 dir. Umayna . . . . 

 15.  4 dir. The shop of al - Kattānī , 3 dir . . . . . 

 16.  10 dir . The qaṣr of Ḥāmūd , 4 dir . Dār al - . . . .

 17.  Muḥsin's room, 8 dir. Dār al-Barqī, 5 . . . . 

 18.  From Dār al-Ḥaffār, the room of al- ʿAkkāwī ....