מסמך משפטי: T-S NS 325.56c

מסמך משפטי T-S NS 325.56c

תגים

תיאור

Palestinian-style marriage contract. Late tenth or early eleventh century. VMR

T-S NS 325.56c 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.

TS NS Box 325, f. 56c(1), ed. Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, p. 367(Doc. #47), N.T. 03-22-89 (p)A Palimpsest

  1. [...] ית בעליהון בדכיו ובנקיו כדת בא[הבה ...]
  2. [... ש]מריה כהנא בר ישועה ננ בר [...]
  3. [...] מהרא בינהון חמשין דינרין מנה[ון ...]
  4. [...]............ א מה.[...]
  5. [...] .........סמ . .[...]
  6. [...] ...... [...]

תרגום

T-S NS 325.56c 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS 325.56c: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.