רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS 320.42

מכתב T-S NS 320.42
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "New Sources on the Palestinian Gaonate," in Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume (New York: Columbia University Press, 1974), 503–37.
  לdigital translation, מהדורה, תרגום, דיון ראה
  • pp.506–15, 529
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #141