רשימה או טבלה: T-S NS 312.82

רשימה או טבלה T-S NS 312.82

תגים

תיאור

Fragment of genealogical list of Geonim, ca. 1040.

T-S NS 312.82 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS NS Box 312,f. 82Gil, Palestine, pp. 8 Doc. #3Fragment of genealogical list of Gaonim ca. 1040SH [11-9-87] (P)

...

  1. ר יוסף הכהן //גאון// בן יוחי בן אחות ר אהרן בר משה בן מא[יר
  2. ובימי אהרן זה חלקו בני צמח הנשיא וראש ישיבה והוא מב[ני]
  3. רבנן וצמח זה נהג גאונות לא שנה ונדחו בניו ונהג אהרן בן
  4. משה בן מאיר הנזכר למעלה יז ואחריו /ר/ יצחק גאון ב שנים
  5. ואחריו מאיר ובנו ר אהרן גאון הנזכר יד שנה ואחריו
  6. אב[ר]המ בר אהרן ז שנים ואחריו אהרן הכה[ן
  7. ואחריו יוסף הכהן בן עזרון ב שנים [ואחריו]
  8. [ ]ון ל שנה ואחריו [ר] שמואל [

תרגום

T-S NS 312.82 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS 312.82: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.