רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS 312.37

מכתב T-S NS 312.37
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 144–46