רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS 173.76 + T-S NS 226.113

מכתב T-S NS 173.76 + T-S NS 226.113
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 263-267