רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS 110.26

מכתב T-S NS 110.26
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "Prayers from the Geniza for Fatimid Caliphs, the Head of the Jerusalem Yeshiva, the Jewish Community and the Local Congregation," in Studies in Judaica, Karaitica and Islamica, Presented to Leon Nemoy on his Eightieth Birthday (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1982).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה, תרגום ראה
  • pp. 52-55
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה