רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J66

מסמך משפטי T-S NS J66
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    [unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition