רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J382 + T-S 12.177 + T-S NS J338

מסמך משפטי T-S NS J382 + T-S 12.177 + T-S NS J338
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Documents from Damascus and Tyre concerning buildings belonging to Jews‎" (in Hebrew), Eretz Israel‎ 8 (Jerusalem: Israel Exploration Society, 1967), 288-297.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp.293–94
  • pp.293–94
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה