מסמך שלטוני: ENA NS 83.97

מסמך שלטוני ENA NS 83.97

תגים

תיאור

State document, extremely fragmentary, report or petition. Mentions 'al-majlis al-ʿālī' and 'imtathal ilaihi'.