מסמך שלטוני: ENA NS 83.28

מסמך שלטוני ENA NS 83.28

תגים

תיאור

Tax receipt from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahb.