סוג לא ידוע: ENA NS 83.27

סוג לא ידוע ENA NS 83.27

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined