רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J205

רשימה או טבלה T-S NS J205
 1. ציטוט
  Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #73, pp. 139-140
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה