רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J189

מסמך משפטי T-S NS J189
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #127, pp. 428-429
  • Doc. #127, pp. 428-429
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה