רשימה או טבלה: T-S Misc.8.76

רשימה או טבלה T-S Misc.8.76

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1986

תיאור

List of daily building operations/expenditures, ca. probably 1092. Three days are accounted for, in one week of Elul, from Monday the 11th, to Friday the 15th. The parnas who recorded the list probably advanced money of his own, or even resorted to loans, since he lists the sum collected each day and the deficit, which is called salaf (also dawn). 52 dirhams are due on the first, 21 on the second, and 21 on the third day. Then the total weekly deficit of 94 dir. is listed. (Information from Gil, Documents, pp. 224 #37)

T-S Misc.8.76 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

I

 1. בשמ
 2. מבתדיאלעמארה
 3. יום אלאתנין אלחאדי
 4. עשר מן אלול
 5. אשתרי קכ חמל
 6. טין אלתמן ול דרהם
 7. אגרה מן אדכל בהא
 8. אלכניסה ג דר`
 9. תמן כמסה אלאף
 10. טובה תמנהא כ ד`
 11. אגרה מן דכל בהא ב
 12. תכון אלגמלה
 13. א ס דר`
 14. ה קפאף תמנהא ג ותמן
 15. גדא בנאין ורקאצין ה
 16. אגרה ה בנאין טכ ד`

III

 1. יום אלכמיס אלראבע
 2. עשר מנה
 3. אג[רה ג] בנואין(!) גי ד`
 4. רקא[צי]ן ז ונצף
 5. ראויתין מא א ונצף
 6. תמן טוב ואגרה חמלה
 7. ומן דכל בה ד ד`
 8. קובץ מן דלך
 9. מן אלשיך אבו אלפרג
 10. בן מ<ח> בוב ה ד`
 11. בקי סלף עלי אלעמארה
 12. אכ דר`
 13. מן אלול דין עלי אלעמארה
 14. ארבעה

II

 1. ה רקאצין ורקאץ כרבל
 2. תוראב יום טי דר
 3. ח דואי מא[ ] ורא ה ד
 4. נקאץ דר[ג אלאנ]פצאם א
 5. תכון אלגמלה
 6. ב ס ד
 7. קובץ מן דלך
 8. מן אבו אלפרג אלבזאז אנ ד`
 9. ממא גמעתה אם אבו עמראן
 10. טו ד`
 11. ר` צדקה אלמתרגם ג ד`
 12. יעקוב בן נחום ב
 13. תכון אלגמלה
 14. אע ד`
 15. אלבאקי סלף עלי אלעמארה
 16. בנ ד`

VI

 1. יום אלגמעה
 2. אלנצף מן אלול
 3. בנאוין(!) יד ד` גדאהם א
 4. רקאץ עמל פי טוב
 5. אכרגה מן אלתראב ג
 6. סקא ב ג רקאצין
 7. וגדאהם יא ד`
 8. אלגמלה א ל ד`
 9. מנהא מא קובץ אלשיך
 10. אבו אלפרג אלבזאז י
 11. בקי סלף אכ ד`
 12. בקי אלי יום אלגמעה אלנצף

{margin:}

ותסעין דרהם

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

I

 1.  In Thy Name, 

 2.  the beginning of the reconstruction: 

 3.  Monday, the 11th 

 4.  of Elul: 

 5.  bought 120 ḥimls 

 6.  of clay, paid 36 dir.

 7.  The wages of those who brought it 

 8.  into the synagogue, 3 dir.

 9.  Paid for 5,000 

 10. bricks a sum of 20 dir. 

 11.  The wages of those who brought them in, 2 (dir.). 

 12.  Total, 

 13.  61 dir. 

 14.  Paid for 5 baskets, 3 (dir.). Paid 

 15.  for the meal of the masons and helpers, 5.

 16.  The wages of 5 masons, 29 dir. 

 

II

 1.  5 helpers, and a helper who sifted 

 2.  the clay, 1 day, 19 dir. 

 3.  8 waterskins of water 5 dir. 

 4.  The demolisher of the steps, for demolishing, 1.

 5. Total,

 6. 62 dir. 

 7.  Collected of it: 

 8.  from Abūʾl-Faraj al-Bazzāz, 51 dir.

 9.  Gathered by Umm AbūʾImrān, 

 10.  15 dir. 

 11.  R. Ṣedāqā al-Mutarjim, 3 dir. 

 12.  Jacob b. Naḥūm, 2.

 13.  Total, 

 14.  71 dir.

 15.  the remaining sum advanced for the repairs, 

 16.  52 dir.

 

III

 1. (1-2) Thursday, the 14th of it (i.e. Elul):

 2.  
 3.  The wages of 3 masons, 13 dir. 

 4.  Helpers, 7 1⁄2. 

 5.  2 waterskins of water, 1 1/2. 

 6.  Paid for bricks, and wages for their transportation 

 7.  and bringing them in, 4 dir. 

 8. Collected of it: 

 9. From al-Shaykh Abūʾl-Faraj 

 10. b. Maḥbūb, 5 dir. 

 11. The remaining sum advanced for the repairs,

 12. 21 dir.

 

IV

 1.  Friday, 

 2.  the middle of Elul, 

 3.  masons, 14 dir. Their meal, 1 

 4.  The helper who worked with the bricks, 

 5.  that he took out from the clay, 3. 

 6.  A water carrier, 2. 3 helpers 

 7.  and their meal, 11 dir. 

 8.  Total, 31 dir. 

 9.  Of it, collected by al-Shaykh 

 10.  Abūʾl-Faraj al-Bazzaz, 10. 

 11.  The remaining sum advanced, 21 dir. 

 12. (12-13) The remaining debt for the repairs, to Friday, the middle of Elul: 

 13.  
 14. (margin:) 94 dir. 

 

T-S Misc.8.76 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.8.76: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.