רשימה או טבלה: T-S Misc.8.10

רשימה או טבלה T-S Misc.8.10

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: revenue from rent, ca.1040. The upper part of a leaf, writtten by Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from Gil, Documents, pp. 181 #14)

T-S Misc.8.10 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS Misc. Box 8, fol. 10Gil, Documents, pp. 181-182 Doc. #14Revenue from rent ca.1040SH [10-21-86]

 1. דינאר[ ]גביתה [ע]ן שהר צפר מן אלסנה
 2. מן דאר בן חסן אלצבאג בית סהלאן תסעה דר`
 3. בית נחיש כמסה דר` ונצף` קאעה אמינה
 4. ארבעה דר` [[ ]]מן אלגמל אלסאכן פי דאר
 5. קוטיט מן דוכאן אלמגאזלי ארבעה
 6. דר` מן דכאן אלכתאני דרהם ואלחד //ואנפק דרהמין// מן קצר חמיד

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. dinars …. that I collected for the month of Ṣafar of that year 

 2. from Dār b. Ḥasan al-Ṣabbāgh: The room of Sahlān, 9 dir. 

 3. The room of Waḥish, 5 1⁄2 dir. The qāʿa of Umayna, 

 4. 4 dir. From al-Jamal, who lives in Dār 

 5. Quṭayṭ, .... From the shop of al-Maghāzilī, 4 

 6. dir. From the shop of al-Kattānī, 1 dir., and he spent 2 dir. From the qaṣr of Ḥāmūd, 

 7. 4 dir. From Dār al-Azraq: The room of Muḥsin, 8….

 

T-S Misc.8.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.8.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.