סוג לא ידוע: ENA NS 79.115

סוג לא ידוע ENA NS 79.115

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined

ENA NS 79.115 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 79.115 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 79.115: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain