רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.28.71

מסמך משפטי T-S Misc.28.71
  1. ציטוט
    Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #66, pp. 119-120