סוג לא ידוע: ENA NS 78.77

סוג לא ידוע ENA NS 78.77

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined

ENA NS 78.77 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 78.77 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 78.77: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain